NVCA logo
Per Fredrik Johnsen and Odin Dager Moe

Verdiskapingsanalyse for aktive eierfond i Norge 2021

  • NVCA
  • 08-12-2022